Startsida | Friskrivningsklausul
Välj önskat språk 

Friskrivningsklausul

I enlighet med EU-direktiv (95/46/EC) om dataskydd, har du rätt att få tillgång till och ändra information som inhämtats och bearbetats av HRA Pharma inom ramen för ellaOne® graviditetsregister.

Kontakta läkaren för att utöva denna rättighet.