Startsida | Friskrivningsklausul
Välj önskat språk 

Friskrivningsklausul

HRA ansvarar för att bearbeta den information som insamlats i samband med ellaOne® graviditetsregister. Dessa data är strikt konfidentiella och får endast användas av HRA Pharma. I enlighet med EU-direktivet 95/46/EG om dataskydd, har du rätt att få tillgång till och ändra information som inhämtats och bearbetats av HRA Pharma inom ramen för ellaOne® graviditetsregister.

För att utöva denna rättighet: