Polski 

Pacjent

Czym jest rejestr ciąż?

Rejestr ciąż jest to ważny program, który ma na celu gromadzenie informacji medycznych o kobietach, które w czasie ciąży miały kontakt z produktem leczniczym ellaOne.

Rejestr ten jest przeznaczony do gromadzenia informacji o przebiegu ciąży u kobiet, które zażywały produkt leczniczy ellaOne®, w momencie gdy już były w ciąży lub które zaszły w ciążę już po zażyciu produktu leczniczego ellaOne®. Istnienie rejestru nie oznacza, że istnieje jakieś ryzyko dla Pani lub Pani dziecka, jeśli stosowała Pani produkt leczniczy ellaOne® w czasie ciąży.

Informacje zgromadzone w rejestrze ciąż pozwolą uzyskać większe doświadczenie w zakresie ekspozycji na produkt leczniczy ellaOne® podczas ciąży. W dłuższej perspektywie inne ciężarne kobiety mogłyby zatem skorzystać z Pani udziału w programie dzięki danym zgromadzonym poprzez ten rejestr.


Co to jest ellaOne®?

ellaOne® jest to produkt antykoncepcyjny w przypadkach nagłych dla kobiet, który zażywa się w ciągu 5 dni po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku, gdy zawiodły inne środki antykoncepcyjne (na przykład w przypadku pęknięcia prezerwatywy podczas stosunku).

Gdyby chciała Pani uzyskać więcej informacji na temat produktu leczniczego ellaOne® lub tego rejestru, prosimy skontaktować się w tej sprawie ze swoim lekarzem.

Jak można uczestniczyć w programie?

Jeśli nieświadomie zażyła Pani produkt leczniczy ellaOne® będąc w ciąży lub zaszła Pani w ciążę pomimo zażycia produktu leczniczego ellaOne®, jesteśmy bardzo zainteresowani uzyskaniem dalszych informacji o Pani ciąży. Wszystkie informacje będą traktowane jako anonimowe, aby zachować Pani prawo do poufności danych. Może Pani bezpośrednio przekazać informacje za pomocą strony internetowej lub poprosić o pomoc swojego lekarza. W każdym przypadku, zdecydowanie radzimy skontaktować się ze swoim lekarzem na tak wczesnym etapie ciąży, jak to tyko możliwe.

Jeśli zechce Pani wziąć udział w programie, wszelkie informacje medyczne dotyczące Pani zdrowia, ciąży, a w koniecznych przypadkach także porodu i zdrowia Pani dziecka, mogą być zgłaszane przez Panią lub Pani lekarza. Pani udział nie będzie wiązał się z żadnymi dodatkowymi wizytami u lekarza, ani z koniecznością zażywania jakichkolwiek leków.


play-hra
Kliknij tutaj, aby wziąć udział w rejestrze ciąż


Jeśli ktoś kogo Pani zna zażywał produkt leczniczy ellaOne® będąc w ciąży lub tuż przed zajściem w ciążę, radzimy, aby poinformowała Pani tę osobę o tym rejestrze.

Pani udział w rejestrze ma naprawdę duże znaczenie dla uzyskania przez nas większego doświadczenia w zakresie ciąż, w trakcie których zażywano środek ellaOne®.
Z Pani doświadczenia skorzystać mogłyby też inne ciężarne kobiety.


Firma HRA Pharma nie zaleca stosowania środka ellaOne® w inny sposób niż ten opisany w ulotce dla pacjenta.