Startsida | Patient
Välj önskat språk 

Patient

Vad är ett graviditetsregister?

Ett graviditetsregister är ett viktigt program vars syfte är att samla medicinsk information om kvinnor som använt en läkemedelsprodukt under graviditeten.

Det här registret är utformat för att samla in så mycket information som möjligt om graviditeter hos kvinnor som har tagit ellaOne® när de redan var gravida eller som har blivit gravida efter att de tagit ellaOne®. Förekomsten av ett register innebär inte att det finns någon risk för dig eller ditt barn om du har tagit ellaOne® under graviditeten.

Den information som samlas in via graviditetsregistret ger ökad kunskap om användning av ellaOne® under graviditeten. På lång sikt kan ditt deltagande hjälpa andra gravida kvinnor genom de data som samlats in via registret.


Vad är ellaOne®?

ellaOne® är ett akut-p-piller som ska tas inom fem dagar efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmetod (t.ex. om kondomen gått sönder under samlaget).

Kontakta din barnmorska, läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information om ellaOne® eller om registret.

Hur kan du delta?

Om du oavsiktligt har tagit ellaOne® under graviditeten eller om du har blivit gravid trots att du tagit ellaOne® är vi mycket intresserade av att få veta mer om din graviditet. Den information du lämnar är sekretessbelagd och hanteras anonymt. Du kan välja om du vill rapportera information direkt via den här webbplatsen eller om du vill låta din läkare eller barnmorska rapportera informationen. Oavsett rekommenderar vi att du kontaktar din läkare eller barnmorska så tidigt som möjligt under graviditeten.

Om du väljer att delta rapporterar du eller läkaren eller barnmorskan medicinska uppgifter om din hälsa, din graviditet och vid behov, ditt barns födelse och hälsa. Ditt deltagande innebär inte några extra läkarbesök eller läkemedelsintag.


play-hra
Klicka här om du vill delta i graviditetsregistret


Om du känner till någon som tagit ellaOne® under eller strax före graviditet, uppmanar vi dig att informera henne om att detta graviditetsregister finns.

Ditt deltagande i registret är mycket betydelsefullt för att öka kunskapen om användning av ellaOne® under graviditeten.
Informationen från dig kan hjälpa andra gravida kvinnor.


HRA Pharma rekommenderar inte att ellaOne® används på något annat sätt än det som beskrivs i
bipacksedeln.